6939720924 Βαλαωρίτου 48Α, Πειραιάς akostoglakes@gmail.com

ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Παντός Τύπου Αλουμινοκατασκευές - Σιδηροκατασκευές Πειραιάς

Κατασκευή σιδερένιας σκεπής από το εξειδικευμένο προσωπικό του κ. Κωστογλάκη Αντώνη...

ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Παντός Τύπου Αλουμινοκατασκευές - Σιδηροκατασκευές Πειραιάς

Κατασκευή φράχτη και κάγκελων ασφαλείας σε οικία...